КОНКУРС „ДЪБОВИ ЛИСТА“

Днес 02.04.2018 започва второто издание на конкурса за авторски детски приказки на издателство „Дъбови листа“, което търси златните пера на България. И тази година основната идея на конкурса е да насърчи родители, деца и учители да взаимодействат и мечтаят заедно.

В конкурса могат да участват всички деца и младежи на възраст до 18 г. Няма жанрови ограничения. Задължителни са само добрата писмена култура и доброто въображение. Крайният срок за участие е 24 май. Творбите изпращайте на: azpisha@abv.bg Членове на журито са: Яна Пеловска е управител на Център за развитие на медиите (член на най-голямата мрежа за медийно развитие в Югоизточна Европа SEENPM и на най-широката европейска платформа за застъпничество за медийна грамотност и пълноценно гражданство в Европа EAVI). Гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева е с три професионални профила – фолклористика и културна антропология, литературна история и методика на обучението по литература, книгоиздаване и печатна журналистика. Преподавател по детско книгоиздаване във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“. Нуша Роянова е художник-илюстратор, автор на приказки и издател (поредицата „Джак и Ема“). Тя е и инициатор на конкурса „Дъбови листа“ за авторски детски приказки.

Първото издание на конкурса премина изключително успешно. Получихме над 400 приказки от 44 населени места. Най-добрите 25 от тях издадохме в сборника „От деца за деца“. Тази година очакваме още повече приказки, повече участници и повече приключения. Най-добрите приказки ще бъдат издадени в сборник от издателство „Дъбови листа“ – специализирано в българска детска художествена литература с детски авторски илюстрации.

detski_dnevnik_300x250