Събития

2022
ноември 28

Официални правила за провеждане и участие в играта “Коледно отброяване”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА GIVEAWAY

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1 Играта се организира и провежда от Издателство „Дъбови листа“  със седалище и адрес за кореспонденци  гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ 15, тел. 0889197069

1.2. С участието си в тази играта участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях приети по реда на т.1.4..

1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта на сайта  https://dabovilista.com/ и в социалните мрежи „Фейсбук” – https://bg-bg.facebook.com/dabovilista/ и „Инстаграм“ – https://bg-bg.facebook.com/dabovilista/

1.4. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като се задължава да оповести промяната на сайтаи в социалната мрежа „Фейсбук”.

 1. МОТИВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира с маркетингова цел, за популяризиране дейността на Издателство „Дъбови листа“.

 1. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта започва официално на 01.12.2022 г. и ще продължи до 23:59 ч. на 25.12.2022г.

3.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България,  в социалните мрежи „Фейсбук” и „Инстаграм“.

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице над 18 год. с местоживеене в България, което притежава регистрация в социалната мрежа „Фейсбук” и „Инстаграм“.

 1. УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ

5.1.За участие в Играта е необходимо всеки участник да последва страницата на Организатора, да хареса поста, да го сподели в стори и да покани приятели, които да се включат в предизвикателствата, като ги отбележи в коментарите.

5.2. С регистрацията си и действията по реда на т.5 от Официалните правила, Участникът получава възможността да участва за обявената награда.

 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Наградата е детска книжка „Джак и Ема на хотел“ и ще бъде изтеглена посредством автоматичен инструмент за теглене на томболи.

 1. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Право на участие в разпределението на наградата имат само регистрирани по реда на т.5 от Официалните правила участници.

7.2. Право на участие в играта имат лица над 18 год.

7.3. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна.

7.4. Победителят се избира на лотариен принцип чрез автоматичен инструмент и ще бъде оповестен публично на страницата на играта в рамките на 1 (един) ден след тегленето и потърсен от Организатора, чрез възможностите за комуникация в социалната мрежа „Фейсбук”, за получаване на Наградата.

 •  Имената на печелившите ще се обявяват в историите на @dabovilista. Ние, като организатори, ще се свързваме с победителите за адрес, до който да изпратим книжката.
 • Наградите ще се изпращат в края на всяка работна седмица. Доставката е за сметка на печелившия, до посочен от него Офис на Спиди!

7.7. Не се предлагат алтернативни награди или парично съответствие на обявените награди.

 1. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Участието на всеки Участник във Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта.

8.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

8.3. Организаторът не отговаря (-) в случай че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившия Участник и/или негов представител да може да получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила; и (-) при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

8.4. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.

8.5. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Наградата.

8.6. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, или не са изпълнени всички необходими стъпки, съгласно настоящите Правила, се считат за невалидни.

8.7. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградата.

8.8. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на сайта на Издателство „Дъбови листа“ https://dabovilista.com/

8.9. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на фейсбук страницата. Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им в Интернет.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на играта поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта. С регистрирането на участието си в Играта ще се счита, че Участникът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат използвани за маркетингови цели на Издателство „Дъбови листа“. Базата данни за всички участници ще бъде обработвана при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.1 от Официалните правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. С изпращането на заявление за участие в играта от Участникът се счита, че същият приема тези Официални правила, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

11.2. С приемането на Наградата печелившите Участници се съгласяват да бъдат оповестявани, снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организатора, без да получават допълнително възнаграждение за това.

11.3. Настоящите Официални правила влизат в сила от 01.12.2022 г.

2021
юни 3

3 юни | Дискусия „Деца, възрастни, деца“ с Нуша Роянова

3 юни | Дискусия „Деца, възрастни, деца“ с Нуша Роянова

Нуша Роянова ще бъде гост в дискусията „Деца, възрастни, деца“, част от фестивала Варна лит, заедно с авторките Вера Асенова и Катя Антонова. Очаквайте събитието на 3 юни от 18 часа на откритата сцена на Държавен куклен театър в морската столица.

юни 3

3 юни | Творческа работилница „Неочаквани герои“ с Нуша Роянова

3 юни | Творческа работилница „Неочаквани герои“ с Нуша Роянова

Нуша Роянова ще показва интересни творчески техники и ще разказва на децата как се създават истории. С ъбитието е част от програмата на фестивала Варна Лит.

май 31

31 май | „Дъбови листа” на ПроЛетния базар на книгата 2021

31 май | „Дъбови листа” на ПроЛетния базар на книгата 2021

Дългоочакваното пролетно книжно изложение на открито започва в самия край на месец май, а книгите на издателство „Дъбови листа“ ще откриете на шатра 3 📚

2020
юли 31

31 юли | Издателство „Дъбови листа” на Алея на книгата Варна 2020

31 юли | Издателство „Дъбови листа” на Алея на книгата Варна 2020

Каним ви на Шатра 1 на “Алея на книгата” – Варна – с предложения за деца и възрастни, за вас и за подаръци за любимите ви хора. Ще ни намерите в самото начало на книжното изложение – точно пред хотел “Черно море”.

март 22

24 март 2020 | Врачанската библиотека и „Аз чета” представят Нуша Роянова

24 март 2020 | Врачанската библиотека и „Аз чета” представят Нуша Роянова

Врачанската библиотека и „Аз чета” представят Нуша Роянова онлайн – тук.

Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца и най-големият сайт за четене и книги AzCheta.com се обединиха в обща инициатива за онлайн представяне на автори по време на извънредното положение. Предаването на живо ще се осъществява през фейсбук страницата на Регионална библиотека “Христо Ботев” град Враца, а за стриймингът ще се погрижи опитният екип на „Аз чета”. Онлайн разговорът е част от инициативата #ВкъщиСъмИЧета, организирана от екипа на „Аз чета”, която стартира на 14 март.

февруари 11

12 февруари 2020 | Нуша Роянова се среща с ученици в Разград

12 февруари 2020 | Нуша Роянова се среща с ученици в Разград

Детската писателка и художничка Нуша Роянова ще гостува на ученици от ОУ “Васил Левски” в Разград на 12 февруари, за да им разкаже как се създава книга.

Поредицата “Джак и Ема” е вдъхновена от реалната житейска история на създателката си. Произведенията са подходящи за деца между 5 и 10 години и засягат важни и любопитни за децата теми – отговорността към домашните животни, семейните ценности, приятелството и магията на детството.

Вижте подробности тук.

2018
юли 27

27 юли – 5 август 2018 | Издателство „Дъбови листа“ на „Алея на книгата“ Варна 2018

27 юли – 5 август 2018 | Издателство „Дъбови листа“ на „Алея на книгата“ Варна 2018

Тази година най-голямото пътуващо книжно изложение за България „Алея на книгата“ пристига във Варна на 27 юли и ще продължи до 5 август. Едно от 60-те участващи издателства е „Дъбови листа“.

Книгите на Нуша Роянова са позиционирани на Шатра 1, в началото на Алеята, която заема пространството от хотел “Черно море“ до Фестивалния и конгресен център. 

Вижте подробностите тук.

юли 25

25 юли 2018 | Премиера на „Жабчето Жо“ във Варна

25 юли 2018 | Премиера на „Жабчето Жо“ във Варна

Разбрахте ли, че още един малък герой се включи в семейството на героите на Нуша Роянова и издателство „Дъбови листа“? Време е да се запознаете с него! Премиерата на „Жабчето Жо“, новата картинна книга на Нуша Роянова, ще се проведе на 25 юли от 18:00 ч. във варненската книжарница „Сиела“ (Фестивален и конгресен център, бул. „Сливница“ №2). Вижте подробностите тук.

май 23

23 май 2018 | На гости на ДГ “Иглика” – Варна

23 май 2018 | На гости на ДГ “Иглика” – Варна

Ах, ако Вики не беше на 17 веднага щях да е запиша в тази детска градина! Коя ли? ДГ “Иглика” – Варна, където гостувах днес. Детска градина мечта: усмихнати и ведри учители и още по-усмихнати и по-ведри дечица.

Голяма, просторна, светла сграда и още по-голяма, по-просторна и слънчева детска площадка отзад! Цъфнали дръвчета, птичките пеят, а децата щуреят на воля! Ей това е детство! Вижте още за срещата ни тук.

май 20

30 май – 1 юни 2018 | Нуша Роянова на ВарнаЛит 2018

май 20

28-29 май 2018 | Нуша Роянова в Стара Загора

май 17

17 май 2018 | На гости в ЧОУ “Д-р Мария Монтесори” – Варна

17 май 2018 | На гости в ЧОУ “Д-р Мария Монтесори” – Варна

Прекрасно си прекарахме – истории, илюстрации, разговори за кучета, котки, гларуси, книжки…
Изненадата обаче дойде в края на срещата: почити всички дечица от втори клас баха готови с творби за конкурса на издателство “Дъбови листа”!!! Успех, дечица, и до нови срещи!

Вижте няколко любопитни момента от срещата тук.

май 16

16 май 2018 | Връчване на грамоти от “Бисерче вълшебно” и специална изненада за учениците от ОУ „Елин Пелин“ – Варна

16 май 2018 | Връчване на грамоти от “Бисерче вълшебно” и специална изненада за учениците от ОУ „Елин Пелин“ – Варна

Искам да ви разкажа за поредната ми среща с дечица от ОУ „Елин Пелин“. Първо с голяма радост раздадох грамотите на деца, участвали в гласуването за националната награда „Бисерче вълшебно“. Отбелязахме заедно и един прекрасен рожден ден – този на Матилда! Точно тя, може би най-обичаната героиня на вълшебника Роалд Дал. Научете повече за нейната изненада тук.

 

май 14

14 май 2018 | На гости в ОУ “Климент Охридски” – Пловдив

14 май 2018 | На гости в ОУ “Климент Охридски” – Пловдив

В ОУ “Климент Охридски” вече сякаш мирише на ваканция… Но през отворения прозорец на библиотеката по време на срещата ми с първите класове мирисът от цъфналите дръвчета навън се смесва с “…мириса на зюмбюли…” от “Джак и Ема на село”, която четем. Магията наистина се случва и всички пътуваме” заедно!

Благодаря на Разказвача на приказки, на учителите, довели децата, и на сърдечната библиотекарка!

32331993_286350915237814_7052082055147945984_n

32416414_286351331904439_6903103134436950016_n

32498220_286350741904498_8127537867451793408_n

май 13

13 май 2018 | Нуша Роянова на гости на Разказвача на приказки в Пловдив

13 май 2018 | Нуша Роянова на гости на Разказвача на приказки в Пловдив

На 13 май Нуша Роянова и нейните герои Лъки-Алеко, Джак и Ема гостуваха на пловдивските деца в рамките на поредицата “Разказвача на приказки представя…”. Ще ви очакваме точно в 11 ч. в Книжарница – “При Разказвача на приказки”, намираща се на ул. “Чернишевски” №2, те се запознаха и поговориха за любимите детски книги.

“Това беше първата ни среща там, но бих се радвала да имаме още много, много, много…Очаровани дечица и още по-очаровани родители, зърнали възможност да заведат децата си на интересно място, където могат да се запознават с атори и книжки на живо, да се потопят в едно вълшебство – необятния свят на книгите!”, казва развълнуваната Нуша след срещата.

32475681_286307701908802_7701132230109691904_n 32477903_286308151908757_749017870943387648_n 32690358_286307471908825_3849024908990349312_n 32699036_286307565242149_9025512651693752320_n

май 11

Една дълга и силно вдъхновяваща среща в ОУ „Йордан Йовков“ – Варна

Една дълга и силно вдъхновяваща среща в ОУ „Йордан Йовков“ – Варна

Срещата ни продължи два пъти по-дълго от предвиденото, а май изненадите за мен бяха повече, отколкото за самите деца! Говорихме за вдъхновението на авторите – кое ни мотивира да пишем, за какво да пишем и т.н.  Неусетно времето стана три пъти повече, но изключителната госпожа Ганка Митева, на която страшно много благодаря за срещата, тактично „намери“ още време за тези важни теми! Дано да има повече такива учители, знам, че има! Научете повече тук.

 

април 27

Нуша Роянова на откриването на „Отворена библиотека“ в ОУ „Захари Стоянов“ – Варна

Нуша Роянова на откриването на „Отворена библиотека“ в ОУ „Захари Стоянов“ – Варна

Нуша Роянова ще гостува третокласници от варненското училище „Захари Стоянов“ за откриването на тяхната „Отворена библиотека“.

Още подробности и галерия от срещата можете да видите тук.

април 19

Aтелие по илюстрация с Нуша Роянова

Aтелие по илюстрация с Нуша Роянова

Заповядайте на Aтелие по илюстрация с Нуша Роянова, създател на щурите приключения на Джак и Ема от едноименната детска поредица!

Събитието е част от първото издание на Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи, който ще се проведе от 18 до 22 април в Младежки театър “Николай Бинев” с организатор Асоциация „Българска книга“.

Очакваме ви на 19 април, четвъртък, от 10:30 до 12:00 часа в Ателие-зоната на фестивала. Ще има деца, приказки, бои, моливи, многоцветни хартийки, голеееми илюстраци, които ще ни вдъхновяват и… още много интересни нещица!!!