31 май | „Дъбови листа” на ПроЛетния базар на книгата 2021
25.05.2021
3 юни | Дискусия „Деца, възрастни, деца“ с Нуша Роянова
25.05.2021
31 май | „Дъбови листа” на ПроЛетния базар на книгата 2021
25.05.2021
3 юни | Дискусия „Деца, възрастни, деца“ с Нуша Роянова
25.05.2021

3 юни | Творческа работилница „Неочаквани герои“ с Нуша Роянова

Нуша Роянова ще показва интересни творчески техники и ще разказва на децата как се създават истории. С ъбитието е част от програмата на фестивала Варна Лит.